Bahman Mofid

مجید حبیبی – بهمن مفید – نوید محمد زاده
بهمن مفید – ابوالحسن تهامی – مجید حبیبی
امین طاهری – اوستا فروردین – بهمن مفید – مجید حبیبی
بهمن مفید – محمد لقمانیان – مجید حبیبی – امین طاهری

 

 

از راست ایستاده: راستین غفارمنش-استاد بهمن مفید-ریحانه صفاری-مجید حبیبی-هوتن شکیبا-امیر غفارمنش

نشسته: امین طاهری

آخرین روز ضبط عصر یخبندان (شکاف قاره ها) شهریور 1391