Bahman Mofid

مجید حبیبی – بهمن مفید – نوید محمد زاده
بهمن مفید – ابوالحسن تهامی – مجید حبیبی
امین طاهری – اوستا فروردین – بهمن مفید – مجید حبیبی
بهمن مفید – محمد لقمانیان – مجید حبیبی – امین طاهری

مجید حبیبی – بهمن مفید – نوید محمد زاده